KALENDÁR VINÁRA
januar
Nájdete nás aj na

    

Prihláška za člena spolku Vincúr

 

 

Prihláška za člena spolku Vincúr
  1. (povinné)
  2. (povinné)
  3. (povinné)
  4. (povinné)
  5. (zadajte existujúci e-mail)
  6. (povinné)
  7. (povinné)
 

 

Svojim súhlasom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

Zároveň prehlasujem, že pristupujem k stanovám Občianskeho združenia VINCÚR, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 19.02.2001 v znení dodatku č. 1/2005 zaregistrovaného na MV SR dňa 02. 09. 2005 a v znení dodatku č. 2/2006 zaregistrovaného na MV SR dňa 10. 03. 2006.

V súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam týmto súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov a zaradením do databázy členov občianskeho združenia VINCÚR.