KALENDÁR VINÁRA
januar
Najbližšie udalosti

There are no upcoming events at this time.

Nájdete nás aj na

    

Prihláška za člena spolku Vincúr

 

 

Prihláška za člena spolku Vincúr
  1. (povinné)
  2. (povinné)
  3. (povinné)
  4. (povinné)
  5. (zadajte existujúci e-mail)
  6. (povinné)
  7. (povinné)
 

 

Svojim súhlasom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

Zároveň prehlasujem, že pristupujem k stanovám Občianskeho združenia VINCÚR, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 19.02.2001 v znení dodatku č. 1/2005 zaregistrovaného na MV SR dňa 02. 09. 2005 a v znení dodatku č. 2/2006 zaregistrovaného na MV SR dňa 10. 03. 2006.

V súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam týmto súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov a zaradením do databázy členov občianskeho združenia VINCÚR.