KALENDÁR VINÁRA
januar
Najbližšie udalosti
 1. Letné ochutnávky šenkvických vín

  21.júl @ 18:00 - 22:00
 2. Viecha na Mlyne

  27.júl @ 16:00 - 28.júl @ 21:00
 3. Letné ochutnávky šenkvických vín

  28.júl @ 18:00 - 22:00
 4. Letné ochutnávky šenkvických vín

  4.august @ 18:00 - 22:00
 5. Letné ochutnávky šenkvických vín

  11.august @ 18:00 - 22:00
Nájdete nás aj na

    

Kontakty

VINCÚR – Modranský spolok vinohradníkov, vinárov, znalcov a milovníkov vína

 

Sládkovičova č. 44, 900 01 Modra

v zastúpení: Vincent Jakubec, predseda spolku Vincúr, zaregistrované na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-18130

IČO: 36068322, DIČ: 202 21 62 263

 

bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Modra, Štúrova č. 78, 900 01 Modra

Číslo účtu: 2621061286/1100

IBAN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286

SWIFT: TATRSKBX

 

predseda: Vincent Jakubec, Sládkovičova 44, 900 01 Modra

kontakt: 0904/ 910 105

e-mail: jakubec@vincur.sk

 

Juraj Štiglic

Partizánska č.11

900 01 Modra

tel.: +421/ 905 634 939

e-mail: stiglic@vincur.sk

 

Artúr Soldán

Horná č. 75

900 01 Modra

tel.: +421/ 918 409 371

e-mail: soldan@vincur.sk