KALENDÁR VINÁRA
januar
Nájdete nás aj na

    

Súťaž a prehliadka Víno Modranského vinobrania 2017

Vážení vinári a vinohradníci,

v mene mesta Modra si Vás dovoľujem opäť po roku osloviť s prosbou o spoluprácu a účasť na tohoročnom Modranskom vinobraní. Ako aj minulý rok, tak aj tento bude mesto ako podstatnú súčasť vinobrania organizovať súťaž a prehliadku Víno modranského vinobrania 2017 (VMV 2017). 

Tradíciu súťaže a ochutnávky vín na Modranskom vinobraní sa nám podarilo úspešne obnoviť minulý rok, zúčastnilo sa jej 33 vinárov a hodnotených bolo 85 vzoriek vína. Pozitívne ohlasy získala aj verejná degustácia, ktorú mnohí návštevníci vnímajú ako kľúčovú súčasť oberačkových slávností. Na základe pripomienok návštevníkov a ich hojnej účasti sme sa rozhodli predĺžiť verejnú ochutnávku na všetky tri dni vinobrania.

Tak ako minulý rok, súťaže a degustácie sa môžu zúčastniť len vína dopestované v Modranskom vinohradníckom rajóne (Modra, Vinosady, Šenkvice, Dubová, Vištuk, Píla). Na základe podnetov zo strany vinárov sme zmenili súťažné kategórie, v roku 2017 budú súťažiť vína biele suché, polosuché, polosladké aj sladké, vína ružové suché a polosuché a vína červené suché a polosuché. 

V roku 2017 sa za prihlásenie vína do súťaže neplatí účastnícky poplatok. Zber prihlásených vzoriek bude prebiehať v pivnici pod kanceláriou prvého kontaktu v Modre, na adrese Štúrova 59. Ohľadne termínu odovzdávania vzoriek a organizačných záležitostí sa budem snažiť všetkých osobne kontaktovať, prípadne neváhajte použiť nižšie uvedené kontakty.

V prílohe tohto mailu nájdete prihlášku a štatút súťaže s presnou špecifikáciou súťažných kategórií a ďalšími podrobnosťami. 

Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť príjemné oberačkové slávnosti, na ktorých nesmie chýbať to kľúčové – dobré víno a zároveň dúfame, že aj touto cestou si to Vaše víno nájde cestu k tým, ktorí si ho chcú a dokážu vychutnať.

Za tím VMV 2017,

Michal Kvetko

 

  • Zber  súťažných vzoriek bude prebiehať posledné dva augustové týždne, vždy v pondelok a štvrtok (21.8., 24.8., 28.8. a 31.8.2017) medzi 17:30 a 19:30 hod. na Štúrovej ulici číslo 59 v Modre (pivnica vo dvore budovy kancelárie prvého kontaktu MsÚ). Ak by niekomu uvedené termíny nevyhovovali, je možné sa dohodnúť individuálne, najneskôr však do 1.9.2017.
  • Odovzdáva sa 6 fliaš z každej súťažnej vzorky, spolu s vyplnenou prihláškou. Poplatok za súťaž sa neplatí. 

 

Štatút súťaže

Prihláška