KALENDÁR VINÁRA
januar
Najbližšie udalosti
 1. ITF Slovakiatour 2020

  23.január @ 9:00 - 26.január @ 18:00
 2. Deň svätojurských pivníc 2020

  24.január @ 15:00 - 25.január @ 20:00
 3. Koštovka limbašských vín a hostí

  25.január @ 15:00 - 22:00
 4. Bielske vínne chodníčky 2020

  1.február @ 14:00 - 20:00
 5. Súťaž v reze viniča

  2.február @ 8:30 - 16:00
Nájdete nás aj na

    

2% dane

NEVIETE KOMU POUKÁZAŤ  2 % DANE Z PRÍJMOV?

Podporte náš spolok 2% z Vašich daní! Podporíte tým zároveň aj rozvoj modranskej vinárskej oblasti, jej propagáciu a zveľaďovanie.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VINCÚR SA ZAOBERÁ:

logo

 1. organizovanie degustácii vlastných členov
 2. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
 3. spolupráca so zástupcami miestnej samosprávy
 4. organizovanie odborných seminárov prednášok a kurzov na témy vinohradníctva a vinárstva
 5. organizovanie tématických zájazdov na medzinárodné vinárske výstavy
 6. výmena skúseností členov

 

Ako postupovať

NÁZOV: VINCÚR spolok vinohradnníkov a vinárov Modra

PRÁVNA FORMA: Obč ianske združ enie

SÍDLO: Sládkovič ova č . 44, 900 01 Modra

IČ O: 36 068 322

Č .ú.: 2621061286/1100,Tatra banka,a.s., expozitúra Modra

 


 

… AK ZA VÁS ROBÍ ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZAMESTNÁVATEĽ

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ postupujú nasledovne:

 • Zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania dane zrazení prípadných nedoplatkov podpíše POTVDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Nesmie mať nedoplatok na  dani, t.j. ak aj vznikol, musí byť zrazená z výplaty ešte pred vystavením tohto potvrdenia.
 • Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 • VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE od zamestnávateľa treba predložiť do 30. apríla 2017 miestne príslušnému daňovnému úradu (daňový úrad podľa bydliska daňovníka).

 


 

… AK SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI

Takto postupujú všetci, ktorí si podávajú daňové priznanie:

 • Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,  ktoré je priamo súčasťou daňového priznania.  (V prípade daňového priznania k dani z príjmov FO typ A je to oddiel VIII, pri type B oddiel XII).

 

Údaje o prijímateľovi potrebné na vyplnenia vyhlásenia:

 

NÁZOV: VINCÚR spolok vinohradnníkov a vinárov Modra

PRÁVNA FORMA: Občianske združenie

SÍDLO: Sládkovičova č. 44, 900 01 Modra

IČO: 36 068 322

Č.ú.: 2621061286/1100,Tatra banka,a.s. expozitúra Modra

 

 • V príslušnom termíne podáte daňové priznanie a uhradíte daň