Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nulla vehicula, sagittis tortor id, fermentum nunc. Donec gravida mi a condimentum rutrum. Praesent aliquet pellentesque nisi.

NEVIETE KOMU POUKÁZAŤ 2 % DANE Z PRÍJMOV?

Podporte náš spolok 2% z Vašich daní! Podporíte tým zároveň aj rozvoj modranskej vinárskej oblasti, jej propagáciu a zveľaďovanie.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VINCÚR SA ZAOBERÁ:

 

 1. organizovanie degustácii vlastných členov
 2. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
 3. spolupráca so zástupcami miestnej samosprávy
 4. organizovanie odborných seminárov prednášok a kurzov na témy vinohradníctva a vinárstva
 5. organizovanie tématických zájazdov na medzinárodné vinárske výstavy
 6. výmena skúseností členov

 

 

AKO POSTUPOVAŤ:

 

Návod ako postupovať – stiahnuť v PDF

NÁZOV: VINCÚR spolok vinohradníkov a vinárov Modra
PRÁVNA FORMA: Občianske združenie
SÍDLO: Sládkovičova č . 44, 900 01 Modra
IČO: 36 068 322
Č .ú.: 2621061286/1100,Tatra banka,a.s., expozitúra Modra

… AK ZA VÁS ROBÍ ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZAMESTNÁVATEĽ

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ postupujú nasledovne:

 • Zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania dane zrazení prípadných nedoplatkov podpíše POTVDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Nesmie mať nedoplatok na  dani, t.j. ak aj vznikol, musí byť zrazená z výplaty ešte pred vystavením tohto potvrdenia.
 • Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 • VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE od zamestnávateľa treba predložiť do 30. apríla 2017 miestne príslušnému daňovnému úradu (daňový úrad podľa bydliska daňovníka).

 

 

… AK SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI

Takto postupujú všetci, ktorí si podávajú daňové priznanie:

 • Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,  ktoré je priamo súčasťou daňového priznania.  (V prípade daňového priznania k dani z príjmov FO typ A je to oddiel VIII, pri type B oddiel XII).

 

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI POTREBNÉ NA VYPLNENIE VYHLÁSENIA

NÁZOV: VINCÚR spolok vinohradnníkov a vinárov Modra

PRÁVNA FORMA: Občianske združenie

SÍDLO: Sládkovičova č. 44, 900 01 Modra

IČO: 36 068 322

Č.ú.: 2621061286/1100,Tatra banka,a.s. expozitúra Modra

 

 • V príslušnom termíne podáte daňové priznanie a uhradíte daň

 

0

Váš košík