KALENDÁR VINÁRA
januar
Najbližšie udalosti
 1. ITF Slovakiatour 2020

  23.január @ 9:00 - 26.január @ 18:00
 2. Deň svätojurských pivníc 2020

  24.január @ 15:00 - 25.január @ 20:00
 3. Koštovka limbašských vín a hostí

  25.január @ 15:00 - 22:00
 4. Bielske vínne chodníčky 2020

  1.február @ 14:00 - 20:00
 5. Súťaž v reze viniča

  2.február @ 8:30 - 16:00
Nájdete nás aj na

    

Členovia

Predsedníctvo spolku

 

Vladimír Sodoma

Juraj Štiglic

Rastislav Čistý

Artúr Soldán

Vincent Jakubec

 

 

Baštová 3, Modra

Partizánska 11, Modra

Kalinčiakova 35, Modra

Fraňa Kráľa 5, Modra

Sládkovičova 44, Modra

 

 

člen predstavenstva

člen predstavenstva

člen predstavenstva

člen predstavenstva

člen predstavenstva – predseda spolku

 

Členovia

Pavel Soldán Dukelská 36, Modra

Miroslav Dudo, Potočná 1, Modra

Svetozár Juran, SNP 19, Modra

Vladimír Huttera, Pod vinicami 15, Modra

Gertrúda Hutterová, Pod vinicami 15, Modra

Lubomír Jelemenský, Kollárová 9 , Modra

Fedor Paták, Sládkovičova 21, Modra

František Mach, Moyzesova ul. 59, Modra

Jozef Šimeček, Dukelská 25, Modra

Jozef Reich, Komenského 4, Modra

Jozef Kmeťo, Vinárska 12, Modra

Ľuboslav Dobrovoda, Komenského 19, Modra

Alexander Held, Dr. Bodického 6, Modra

Vladimír Sodoma, Karpatska 41, Modra

Jaroslav Rychel, Hrnčiarska 12, Modra

Igor Rariga, Moyzesova 57, Modra

Ján Pretzelmayer, Podhorská 219, Dubová pri Modre

René Pretzelmayer, Podhorská 219, Dubová pri Modre

Fedor Malík, Kalinčiakova 21, Modra

Pavel Uher, Hummelova 23, Bratislava

Vladimír Medlen, Dolná 111, Modra

Ľudovít Žofiak ml., Komenského 7, Modra

Ľudovít Žofiak st., Kalinčiakova 49, Modra

Slavomír Zoch, Komenského 21, Modra

Karol Šebo, Štúrova 108, Modra

Emil Hlubovič ml., SNP 19, Modra

Jozef Kováč, Zochova 25, Modra

Ján Hatalčík, Karpatská 2, Modra

František Petrakovič, Pod vinicami 13, Modra

Pavol Ifčič, Sládkovičova 48, Modra

Rastislav Čistý, Kalinčiakova 35, Modra

Roman Ružek, Potočná 11, Modra

Jozef Ružek, Potočná 11, Modra

Vladimír Poláček, SNP 15, Modra

Peter Kintler, Dukelská 7, Modra

Richard Jurkovič, Zochova 54, Modra

Edita Sviteková, Komenského 14, Modra

Vladimír Cimmermann, Píla

Juraj Vanda, Štúrova 71, Modra

Juraj Klimko, Pod vinicami 6, Modra

Tibor Lalinský, Hrnčiarska 8, Modra

Branislav Lalinský, Sládkovičova 46, Modra

Tibor Vinc, Pračanská 39/A, Bratislava

Andrej Lipták, Roľnícka 10, Bratislava

Gustáv Paták, Kalinčiakova 32, Modra

Roman Kanich, Pezinská 42, Vinosady

Marek Kakalík, Hrnčiarska 16, Modra

Miroslav Turčina, 1. mája 11, Modra

Lucia Turčinová, 1. mája 11, Modra

Matúš Dudo, Partizánska 53, Modra

Ľudovít Frno, Puškinova 39, Modra

Tomáš Szemes, Dolná č. 78, Modra

Tomáš Čavojský, Cajlanská č. 74, Pezinok

Branislav Kováč, Partizánska č. 66, Modra-Kráľová