Lorem ipsum Möhren, Minneapolis Bachelor-Entwickler. Keine Fahrzeuge Fußball Fußball, Dass Temperatur Pfeile, aufwärmen jetzt. Simbabwe Sauce aus meinem Make-up. Anwesend Ernährung außer Bananen.

Blog

ZuhauseNachrichtenSAINT CATHIN'S JUGENDWEINVERKOSTUNG DES JAHRES 2021

SAINT CATHIN'S JUGENDWEINVERKOSTUNG DES JAHRES 2021

AKCIA JE ZRUŠENÁ!

Bürgervereinigung: Vinci, Vereinigung der Winzer und Winzer in Modra mit seinem Sitz: Sládkovičova. 44, Modra organisiert dieses Jahr bereits XXI. Jahr tradičnej priateľskej koštovky pod názvom „Svätokatarínska ochutnávku mladých vín ročníka 2021“.


S uvedenou tradície degustácie mladých vín prišiel náš spolok ako prvý na Slovensku, čím založil tradíciu degustácií mladých vín pred ich oficiálnym uvedením na trh, kde si v priateľskej atmosfére svoje mladé vínka vzájomne pochvália a ohodnotia profesionálni aj amatérski vinári z Modry a širokého okolia.

Prečo Svätokatarínske mladé vínka? Najmä z dôvodu, že koncom novembra si už vieme predegustovať prvé slovenské mladé biele a ružové vínka, ktoré sú už stiahnuté z kvasníc a odkalené a to tak, že si vyznávači tohto lahodného moku budú môcť vychutnať ich podmanivú arómu a svieže kyselinky typické pre malokarpatské odrody, ktoré boli zberané v mesiacoch september a október. Ako je kategorizované mladé vínko v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve? Označovať víno slovamimladé vínomožno víno s chráneným označením pôvodu, ak je víno naplnené do spotrebiteľského balenia najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal zber hrozna použitého na výrobu tohto vína. Také víno možno začať uvádzať na trh najskôr v prvý novembrový pondelok roku zberu hrozna.

Už tradičné podujatie sa uskutoční v piatok, 26. novembra 2021 o 16.30 hod v Kultúrnom centre Modra na Sokolskej ul č. 8 v Modre s nasledovným programom:

Uvítanie hostí a prítomných – Vincent Jakubec, Präsident der Vincúr Association

Zhodnotenie vinohradníckeho roku 2021 – Ing. Vladimir Sodoma

Požehnanie mladých vínevanjelický a katolícky kňaz Mgr. Ján Oslík a Jozef Mišík

o 17.00 h. – priateľská susedská degustácia prinesených vzoriek vín.

Organizačné pokyny:Vstupné 10, – EUR alebo 2 vzorky mladého vína ročníka 2021 (1 vzorka á 3 fľaše), záloha za pohár 2,- EUR.

 


 

COVID opatrenia Svätokatarínska ochutnávka mladých vín 2021

V súvislosti s nariadením vlády SR a RÚVZ bude vstup na ochutnávku prebiehať v režime OTP. Všetci hostia sa pri vstupe na degustáciu musia preukázať platným potvrdením o očkovaní, (aplikácia GreenPass v mobile, alebo v papierovej podobe), potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 pred menej ako 180 dňami alebo negatívnym výsledkom AG testu nie starším ako 48 hodín. Tieto potvrdenia budeme pri príchode návštevníkov na degustáciu kontrolovať a návštevníci degustácie bez neho nebudú na ochutnávku pripustení.

 

Všetky Katky, Katarínky, Katušky majú samozrejme vstup zdarma.

Verím, že Vás naše pozvanie osloví a prídete posedieť aj so známymi na dobré modranské vínka.

Vincent Jakubec, predseda spolku Vincúr Modra

Vorherige Nächste
0

Ihr Warenkorb