Lorem ipsum Möhren, Minneapolis Bachelor-Entwickler. Keine Fahrzeuge Fußball Fußball, Dass Temperatur Pfeile, aufwärmen jetzt. Simbabwe Sauce aus meinem Make-up. Anwesend Ernährung außer Bananen.

Blog

ZuhauseNachrichtenSAINT CATHIN'S JUGENDWEINVERKOSTUNG DES JAHRES 2022

SAINT CATHIN'S JUGENDWEINVERKOSTUNG DES JAHRES 2022

Svätokatarínska Verkostung junger Weine 2022, XXI Jahr, Freitag, 25. November 2022 Ö 16.30 h. im Kulturzentrum Modra in der Sokolská-Straße Nr. 8 in Blau mit dem folgenden Programm:

Uvítanie hostí a prítomných – Vincent Jakubec, Präsident der Vincúr Association

Zhodnotenie vinohradníckeho roku 2022 – Ing. Vladimir Sodoma

Požehnanie mladých vínevanjelický a katolícky kňaz Mgr. Ján Oslík a Jozef Mišík

Ö 17.00 h.

Priateľská susedská degustácia prinesených vzoriek vín.


Organizačné pokyny:

Vstupné 10, – EUR alebo 2 vzorky mladého vína ročníka 2022 (1 vzorka á 3 fľaše), záloha za pohár 2,- EUR.

 


 

S uvedenou tradície degustácie mladých vín prišiel náš spolok ako prvý na Slovensku, čím založil tradíciu degustácií mladých vín pred ich oficiálnym uvedením na trh, kde si v priateľskej atmosfére svoje mladé vínka vzájomne pochvália a ohodnotia profesionálni aj amatérski vinári z Modry a širokého okolia.

Prečo Svätokatarínske mladé vínka? Najmä z dôvodu, že koncom novembra si už vieme predegustovať prvé slovenské mladé biele a ružové vínka, ktoré sú už stiahnuté z kvasníc a odkalené a to tak, že si vyznávači tohto lahodného moku budú môcť vychutnať ich podmanivú arómu a svieže kyselinky typické pre malokarpatské odrody, ktoré boli zberané v mesiacoch september a október. Ako je kategorizované mladé vínko v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve? Označovať víno slovami “mladé víno” možno víno s chráneným označením pôvodu, ak je víno naplnené do spotrebiteľského balenia najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal zber hrozna použitého na výrobu tohto vína. Také víno možno začať uvádzať na trh najskôr v prvý novembrový pondelok roku zberu hrozna.

Vorherige Nächste
0

Ihr Warenkorb