Lorem ipsum Möhren, Minneapolis Bachelor-Entwickler. Keine Fahrzeuge Fußball Fußball, Dass Temperatur Pfeile, aufwärmen jetzt. Simbabwe Sauce aus meinem Make-up. Anwesend Ernährung außer Bananen.

Vorteile der Mitgliedschaft

Vinci - ZDRUŽENIE MODRANSKÝCH VINÁROV A VINOHRADNÍKOV
Občianske združenie VINCÚR – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre (ďalej len „VINCÚR“ ), so sídlom: Sládkovičova. 44, 900 01 blau, bolo založené v roku 2000. Vinci je v súčasnosti najväčším združením modranských vinárov a vinohradníkov, v ktorom sú zastúpené takmer všetky vekové kategórie vinárov a vinohradníkov. VINCÚR neustále rozširuje svoje pole pôsobnosti a počas celého roka organizuje veľké množstvo podujatí, ktoré propagujú modranské vína a ich producentov medzi turistami a návštevníkmi nášho vinohradníckeho mesta.
Spolok vinohradníkov a vinárov v Modre

so sídlom: Sládkovičova. 44, 900 01 blau
v zastúpení: Vincent Jakubec, Präsident der Vincúr Association,
kontakt: 0904/910105, registriert beim Innenministerium der Slowakischen Republik pod číslom: VVS / 1-900 / 90-18130
IČO: 36068322, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: 202 21 62 263
bankové spojenie: Tatra Bank, ein. s., pobočka Pezinok, č. ú.:
2621061286/1100
WIR GEHEN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286, SCHNELL: TATRSKBX

organisieren

najmä tieto nosné kultúrno-spoločenské podujatia
Fašiangová ochutnávka

Fašiangová Verkostung mit den rechten Modranská Würste

VITIS AUREA

Die internationale Weinausstellung „VITIS AUREA MODRA“ ®

Jahrgang

Weinprobe am Weinlese Malokarpatskom in Modra

Mladé vína

Svätokatarínska Verkostung junger Weine

Gleichzeitig organisieren wir in enger Zusammenarbeit mit MVC und MOSCOW weitere Veranstaltungen (Offene Keller auf Sv. Urbana, Weine im Red Stone Castle, Ein Tag in den Weinbergen, Tag der offenen Weinkeller, atď.

Základné činnosti VINCÚRU

Medzi základné činnosti VINCÚRU podľa platných stanov patria

PREDNÁŠKA, KURZY

Organizovanie odborných seminárov, prednášok a kurzov na témy vinohradníctva, vinárstva a poradenstva pri činnosti členov.

ZAŠKOLENIE

Praktické zaškoľovanie členov vo vinohradníckych technikách a vinárskych technológiách.

PRIPOMIENKOVANIE

Pripomienkovanie miestnych a republikových zákonov, nariadení a opatrení týkajúcich sa vinohradníctva a vinárstva.

KONTAKT

Nadväzovanie kontaktov s inými partnerskými združeniami vinohradníkov a vinárov, resp. inými združeniami podnikateľov na území mesta Modry a najbližšieho okolia.

ZÁJAZDY

Organizovanie tematických zájazdov na medzinárodné výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky, vín a návštev známych vinohradníckych regiónov.

SPOLUPRÁCA

Spolupráca so zástupcami miestnej samosprávy.

DEGUSTÁCIE

Organizovanie degustácii vlastných členov.

SKÚSENOSTI

Výmena skúseností členov.

Ročný členský príspevok

Výšku ročného členského príspevku schválila výročná členská schôdza
Výška príspevku
  • 15,- € ročne pre dôchodcov
  • 20,- € ročne pre ostatných členov

Členský príspevok má byť v zmysle stanov uhradený najneskôr do 31. januára daného kalendárneho roka bezhotovostným prevodom na účet spolku Vincúr.

Úhrada príspevku

TATRA BANKA, ein. s., pobočka Pezinok, Moyzesova č. 1/A, 902 01 Pezinok
číslo účtu: 2621061286/1100
WIR GEHEN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286
SCHNELL: TATRSKBX
KS: 0308
VS: 2018 Osobitná poznámka: meno a priezvisko

0

Ihr Warenkorb