Lorem ipsum carrots, enhanced monitoring procedures. No vehicles soccer football, That temperature arrows, warm-up now. Zimbabwe sauce from my makeup. Present nutrition except bananas.

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SPOLKU VINCÚR

Staňte sa členom najväčšieho združenia modranských vinárov a vinohradníkov VINCÚR


  Vyjadrite súhlas s uchovávaním a spracovaním osobných údajov, ktoré vypĺňate pri registrácii a ktoré sú potrebné pre korektnú komunikáciu s Vami. Vami zadané dáta môžu byť kedykoľvek vymazané v rozsahu platnej legislatívy.

  Svojim súhlasom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé.

  Zároveň prehlasujem, že pristupujem k stanovám Občianskeho združenia VINCÚR, ktoré boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 19.02.2001 v znení dodatku č. 1/2005 zaregistrovaného na MV SR dňa 02. 09. 2005 a v znení dodatku č. 2/2006 zaregistrovaného na MV SR dňa 10. 03. 2006.

  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu 2016/679 dávam týmto súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov a zaradením do databázy členov občianskeho združenia VINCÚR.

  prihlaska_za_clena_spolku_vincur
  0

  Your Cart