Lorem ipsum carrots, enhanced monitoring procedures. No vehicles soccer football, That temperature arrows, warm-up now. Zimbabwe sauce from my makeup. Present nutrition except bananas.

membership benefits

Vinci - ZDRUŽENIE MODRANSKÝCH VINÁROV A VINOHRADNÍKOV
Občianske združenie VINCÚR – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre (ďalej len „VINCÚR“ ), so sídlom: Sládkovičova. 44, 900 01 Blue, bolo založené v roku 2000. Vinci je v súčasnosti najväčším združením modranských vinárov a vinohradníkov, v ktorom sú zastúpené takmer všetky vekové kategórie vinárov a vinohradníkov. VINCÚR neustále rozširuje svoje pole pôsobnosti a počas celého roka organizuje veľké množstvo podujatí, ktoré propagujú modranské vína a ich producentov medzi turistami a návštevníkmi nášho vinohradníckeho mesta.
Spolok vinohradníkov a vinárov v Modre

so sídlom: Sládkovičova. 44, 900 01 Blue
v zastúpení: Vincent Jakubec, President of the Vincúr Association,
kontakt: 0904/910105, registered at the Ministry of Interior of the Slovak Republic pod číslom: VVS / 1-900 / 90-18130
IČO: 36068322, VAT number: 202 21 62 263
bankové spojenie: Tatra Bank, a. s., pobočka Pezinok, C. O.:
2621061286/1100
WERE GOING: SK26 1100 0000 0026 2106 1286, SWIFT: TATRSKBX

organize

najmä tieto nosné kultúrno-spoločenské podujatia
Carnival tasting

Fašiangová tasting with the right-Modranská sausages

VITIS AUREA

The international wine exhibition "VITIS AUREA MODRA" ®

Vintage

Wine tasting at Vintage Malokarpatskom in Modra

Mladé vína

Svätokatarínska tasting young wines

At the same time, we co-organize other events in close cooperation with MVC and MOSCOW (Open cellars on Sv. Urbana, Wines at the Red Stone Castle, Day in the vineyards, Day of Open Cellars, atď.

Základné činnosti VINCÚRU

Medzi základné činnosti VINCÚRU podľa platných stanov patria

PREDNÁŠKA, KURZY

Organizovanie odborných seminárov, prednášok a kurzov na témy vinohradníctva, vinárstva a poradenstva pri činnosti členov.

ZAŠKOLENIE

Praktické zaškoľovanie členov vo vinohradníckych technikách a vinárskych technológiách.

PRIPOMIENKOVANIE

Pripomienkovanie miestnych a republikových zákonov, nariadení a opatrení týkajúcich sa vinohradníctva a vinárstva.

CONTACTS

Nadväzovanie kontaktov s inými partnerskými združeniami vinohradníkov a vinárov, resp. inými združeniami podnikateľov na území mesta Modry a najbližšieho okolia.

ZÁJAZDY

Organizovanie tematických zájazdov na medzinárodné výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky, vín a návštev známych vinohradníckych regiónov.

SPOLUPRÁCA

Spolupráca so zástupcami miestnej samosprávy.

DEGUSTÁCIE

Organizovanie degustácii vlastných členov.

SKÚSENOSTI

Výmena skúseností členov.

Ročný členský príspevok

Výšku ročného členského príspevku schválila výročná členská schôdza
Výška príspevku
  • 15,- € ročne pre dôchodcov
  • 20,- € ročne pre ostatných členov

Členský príspevok má byť v zmysle stanov uhradený najneskôr do 31. januára daného kalendárneho roka bezhotovostným prevodom na účet spolku Vincúr.

Úhrada príspevku

TATRA BANKA, a. s., pobočka Pezinok, Moyzesova č. 1/A, 902 01 Pezinok
číslo účtu: 2621061286/1100
WERE GOING: SK26 1100 0000 0026 2106 1286
SWIFT: TATRSKBX
KS: 0308
VS: 2018 Osobitná poznámka: meno a priezvisko

0

Your Cart