Lorem ipsum sárgarépa, Minneapolis egyetemi fejlesztő. Nem járművek labdarúgó, Hogy a hőmérséklet nyilak, bemelegítéshez most. Zimbabwe mártást én smink. Jelen táplálkozás kivéve a banán.

NEVIETE KOMU POUKÁZAŤ 2 % DANE Z PRÍJMOV?

Podporte náš spolok 2% z Vašich daní! Podporíte tým zároveň aj rozvoj modranskej vinárskej oblasti, jej propagáciu a zveľaďovanie.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VINCÚR SA ZAOBERÁ:

 

 1. organizovanie degustácii vlastných členov
 2. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt
 3. spolupráca so zástupcami miestnej samosprávy
 4. organizovanie odborných seminárov prednášok a kurzov na témy vinohradníctva a vinárstva
 5. organizovanie tématických zájazdov na medzinárodné vinárske výstavy
 6. výmena skúseností členov

 

 

AKO POSTUPOVAŤ:

 

Návod ako postupovaťstiahnuť v PDF

NÁZOV: VINCÚR spolok vinohradníkov a vinárov Modra
PRÁVNA FORMA: polgári társulás
SÍDLO: Sládkovičova . 44, 900 01 kék
IČO: 36 068 322
Č .ú.: 2621061286/1100,Tatra banka,a.s., expozitúra Modra

AK ZA VÁS ROBÍ ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZAMESTNÁVATEĽ

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ postupujú nasledovne:

 • Zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania dane zrazení prípadných nedoplatkov podpíše POTVDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Nesmie mať nedoplatok na dani, t.j. ak aj vznikol, musí byť zrazená z výplaty ešte pred vystavením tohto potvrdenia.
 • Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 • VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE od zamestnávateľa treba predložiť do 30. apríla 2017 miestne príslušnému daňovnému úradu (daňový úrad podľa bydliska daňovníka).

 

 

AK SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI

Takto postupujú všetci, ktorí si podávajú daňové priznanie:

 • Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osobyktoré je priamo súčasťou daňového priznania. (V prípade daňového priznania k dani z príjmov FO typ A je to oddiel VIII, pri type B oddiel XII).

 

 

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI POTREBNÉ NA VYPLNENIE VYHLÁSENIA

NÁZOV: VINCÚR spolok vinohradnníkov a vinárov Modra

PRÁVNA FORMA: polgári társulás

SÍDLO: Sládkovičova. 44, 900 01 kék

IČO: 36 068 322

Č.ú.: 2621061286/1100,Tatra banka,mint. expozitúra Modra

 

 • V príslušnom termíne podáte daňové priznanie a uhradíte daň

 

0

Az Ön kosara