Lorem ipsum sárgarépa, Minneapolis egyetemi fejlesztő. Nem járművek labdarúgó, Hogy a hőmérséklet nyilak, bemelegítéshez most. Zimbabwe mártást én smink. Jelen táplálkozás kivéve a banán.

tagság előnyeit

VINCOUR - ZDRUŽENIE MODRANSKÝCH VINÁROV A VINOHRADNÍKOV
Občianske združenie VINCÚR – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre (ďalej len „VINCÚR“ ), so sídlom: Sládkovičova. 44, 900 01 kék, bolo založené v roku 2000. VINCOUR je v súčasnosti najväčším združením modranských vinárov a vinohradníkov, v ktorom sú zastúpené takmer všetky vekové kategórie vinárov a vinohradníkov. VINCÚR neustále rozširuje svoje pole pôsobnosti a počas celého roka organizuje veľké množstvo podujatí, ktoré propagujú modranské vína a ich producentov medzi turistami a návštevníkmi nášho vinohradníckeho mesta.
Spolok vinohradníkov a vinárov v Modre

so sídlom: Sládkovičova. 44, 900 01 kék
v zastúpení: Vincent Jakubec, A Vincúr Egyesület elnöke,
kontakt: 0904/910105, bejegyzett a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában pod číslom: VVS / 1-900 / 90-18130
IČO: 36068322, Adószám: 202 21 62 263
bankové spojenie: Tatra banka, egy. s., pobočka Pezinok, Nem.. O.:
2621061286/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286, GYORS: TATRSKBX

szervez

najmä tieto nosné kultúrno-spoločenské podujatia
Fašiangová ochutnávka

Fašiangová kóstoló a jobb Modranská kolbász

VITIS AUREA

A nemzetközi borbemutató „VITIS AUREA MODRA” ®

szüret

Borkóstolás Vintage Malokarpatskom Modra

Mladé vína

Svätokatarínska ízű újborok

Ugyanakkor az MVC-vel és MOSZKVA-val szoros együttműködésben más rendezvényeket is közösen szervezünk (Nyitott pincék a Sv. Urbana, Vacsora a vár Vöröskő, Nap a szőlőhegyen, Napja Nyitott Pincék, atď.

Základné činnosti VINCÚRU

Medzi základné činnosti VINCÚRU podľa platných stanov patria

PREDNÁŠKA, KURZY

Organizovanie odborných seminárov, prednášok a kurzov na témy vinohradníctva, vinárstva a poradenstva pri činnosti členov.

ZAŠKOLENIE

Praktické zaškoľovanie členov vo vinohradníckych technikách a vinárskych technológiách.

PRIPOMIENKOVANIE

Pripomienkovanie miestnych a republikových zákonov, nariadení a opatrení týkajúcich sa vinohradníctva a vinárstva.

KAPCSOLATOK

Nadväzovanie kontaktov s inými partnerskými združeniami vinohradníkov a vinárov, resp. inými združeniami podnikateľov na území mesta Modry a najbližšieho okolia.

ZÁJAZDY

Organizovanie tematických zájazdov na medzinárodné výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky, vín a návštev známych vinohradníckych regiónov.

SPOLUPRÁCA

Spolupráca so zástupcami miestnej samosprávy.

DEGUSTÁCIE

Organizovanie degustácii vlastných členov.

SKÚSENOSTI

Výmena skúseností členov.

Ročný členský príspevok

Výšku ročného členského príspevku schválila výročná členská schôdza
Výška príspevku
  • 15,- € ročne pre dôchodcov
  • 20,- € ročne pre ostatných členov

Členský príspevok má byť v zmysle stanov uhradený najneskôr do 31. januára daného kalendárneho roka bezhotovostným prevodom na účet spolku Vincúr.

Úhrada príspevku

TATRA BANKA, egy. s., pobočka Pezinok, Moyzesova č. 1/A, 902 01 Pezinok
číslo účtu: 2621061286/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286
GYORS: TATRSKBX
KS: 0308
VS: 2018 Osobitná poznámka: meno a priezvisko

0

Az Ön kosara