Lorem ipsum sárgarépa, Minneapolis egyetemi fejlesztő. Nem járművek labdarúgó, Hogy a hőmérséklet nyilak, bemelegítéshez most. Zimbabwe mártást én smink. Jelen táplálkozás kivéve a banán.

História spolku

VINCÚR – spolok vinárov, termelők, szakértők és a bor szerelmeseinek

Pestovanie a výroba

A történelem a szőlő- és bortermelés területén városunkban, szabad királyi város Modra, eléri mélyen a múltban. Fordulattal benne időszak nagy hírnevet és a jólét időszakok nehéz és felszámolási. Jednou z najväčších rán pre tradičný spôsob pestovania hrozna a tradíciu rodinných vinohradníckych firiem bolo obdobie uniformného socialistického družstevníctva. Potrhanie rodinných tradícií, oddelenie od rokmi našimi predkami budovaného a obrábaného majetku, spoločné nekvalitné až tragikomické obrábanie vinohradov, buldozérovo-terasová likvidácia rokmi overených honov, zmena orientácie riadkov vo vinohradoch, uniformita, nekvalita a nerozumné experimentovanie, potláčanie súkromného vlastníctva, kriminalizácia podnikania, to je dedičstvo kolektivizácie, na ktoré väčšina z nás nie je hrdá. Potom prišla nežná revolúcia, otvorila hranice a ukázala nám obraz západného vinohradníctva a vinárstva, najmä rakúskeho. Obraz pre mnohých šokujúci, ale obraz vlaku, ktorý nám pred štyridsiatimi rokmi ušiel pred nosom. A bolo treba začať od začiatku.

Tradície

Staré vinohradnícke rodiny oprášili lesk svojho mena a väčšinou na cudzích predkomasačných pozemkoch nastúpili na dlhú a tŕnistú cestu k rodinným tradíciám, na strane druhej „šikovní“ podnikatelia pod zámienkou masívneho investovania do rodnej postate namastili svoje peňaženky, vyťažili ešte vládajúce vinohrady a vládajúce vládne dotácie a neobrobené vinohrady zanechali svojmu osudu. Na založenie spoločnej organizácie vinohradníkov a vinárov čakala Modra desať rokov. Toľko trvalo vinárom v Modre, aby pochopili, že ísť v tejto oblasti sa dá len dopredu, že sa netreba dať odradiť neúspešnými pokusmi a tak tohto roku môžeme osláviť 10 rokov od realizácie tejto myšlienky.

Vznik spolku

nap 23. október 2000 A hangulatos taverna Pavel Soldán, az ő „japán szoba”, összegyűjtött hat szerelmeseinek, hogy az említett, ki kell építeni a hagyomány Modra borászati ​​egyesületek és így Miroslav Dudo, Pavel Soldan, Vincent Jakubec, Jozef Šimeček, Paul Matuškovič és Vlagyimir Medlen együtt alapított egy új szövetség stavovský, ktorému dali príznačný a hrdý názov „VINCÚR – spolok vinárov, termelők, szakértők és a bor szerelmeseinek ". Egyetértettek, ez nem megy a közös marketing cég, de az egyesület biztosít platformot bemutató nézetek és követelményeit termelők és borászok, na výmenu skúseností a v neposlednom rade i na zlepšenie priateľských a medziľudských vzťahov medzi modranskými vinohradníkmi a vinármi.

Registrácia

Lelkesedés az új bajnokságban, és új távlatokat tükröződnek a szervezet először az akció, melyet Svätokatarínska ízű újborok. Tento pokus mal veľmi dobrú odozvu u verejnosti a to bol impulz na zaregistrovanie spolku ako občianskeho združenia a organizovanie viacerých akcií propagujúcich prácu vinohradníkov a vinárov v našom meste a jej výsledky, ako aj propagáciu mesta Modra. Odvtedy spolok VINCÚR nechýba pri žiadnej akcii súvisiacej s vinohradmi, bor, kultúrou a reprezentáciou mesta, pričom najväčšou akciou spolku Vincúr je každoročne organizovaná medzinárodná výstava vín A kategórie VITIS AUREA MODRA.

szervez

A naptári év során, szervezünk különösen támogató kulturális és társadalmi események:

– Fašiangová kóstoló a jobb Modranská kolbász
– A nemzetközi borbemutató „VITIS AUREA MODRA” ®
– Borkóstolás Vintage Malokarpatskom Modra
– Svätokatarínska ízű újborok

Zároveň spoluorganizujeme ďalšie akcie v úzkej spolupráci s MVC a MOSKOU (Otvorené pivnice na Sv. Urbana, Vacsora a vár Vöröskő, Nap a szőlőhegyen, Napja Nyitott Pincék, atď.).

Prenájom

V roku 2015 spolok VINCÚR získal do výhodného prenájmu od mesta Modry nebytové priestory na Štúrovej č. 54 v Modre, kde bude v dohľadnej dobe zriadená klubová miestnosť spolku spolu s degustačnou miestnosťou, kde budú mať členovia spolku umiestnené svoje vzorky vín. Počet členov spolku sa pohybuje okolo 40 a spolok veľmi rád uvíta nových členov, hlavne z radov mladých vinohradníkov a vinárov, ktorých je v Modre dosť a majú nadšenie a elán pracovať na propagácii modranského vinohradníctva a vinárstva.

Všetkým vinohradníkom a vinárom želáme veľa zdaru v ich namáhavej práci, pevné zdravie a radosť z dobrého vína.

Vincent Jakubec predseda spolku VINCÚR

0

Az Ön kosara