Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nulla vehicula, sagittis tortor id, fermentum nunc. Donec gravida mi a condimentum rutrum. Praesent aliquet pellentesque nisi.

Kontakty

VINCÚR – Modranský spolok vinohradníkov, vinárov, znalcov a milovníkov vína
fb_vincur_spolok

Sládkovičova č. 44, 900 01 Modra

V zastúpení: Vincent Jakubec, predseda spolku Vincúr, zaregistrované na MV SR

Pod číslom: VVS/1-900/90-18130

IČO: 36068322, DIČ: 202 21 62 263

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Modra, Štúrova č. 78, 900 01 Modra

Číslo účtu: 2621061286/1100

IBAN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286

SWIFT: TATRSKBX

Predseda: Vincent Jakubec

Sládkovičova 44, 900 01 Modra

Telefón: 0904/ 910 105

E-mail: stiglic@vincur.sk

Juraj Štiglic

Partizánska č.11, 900 01 Modra

Telefón: +421/ 905 634 939

E-mail: stiglic@vincur.sk

Artúr Soldán

Horná č. 75, 900 01 Modra

Telefón: +421/ 918 409 371

E-mail: soldan@vincur.sk

0

Váš košík