Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nulla vehicula, sagittis tortor id, fermentum nunc. Donec gravida mi a condimentum rutrum. Praesent aliquet pellentesque nisi.

História spolku

VINCÚR – spolok vinárov, vinohradníkov, znalcov a milovníkov vína

Pestovanie a výroba

História pestovania hrozna a výroby vína na území nášho mesta, slobodného kráľovského mesta Modra, siaha ďaleko do našej histórie. Striedali sa v nej obdobia veľkej slávy a prosperity s obdobiami ťažkými i likvidačnými. Jednou z najväčších rán pre tradičný spôsob pestovania hrozna a tradíciu rodinných vinohradníckych firiem bolo obdobie uniformného socialistického družstevníctva. Potrhanie rodinných tradícií, oddelenie od rokmi našimi predkami budovaného a obrábaného majetku, spoločné nekvalitné až tragikomické obrábanie vinohradov, buldozérovo-terasová likvidácia rokmi overených honov, zmena orientácie riadkov vo vinohradoch, uniformita, nekvalita a nerozumné experimentovanie, potláčanie súkromného vlastníctva, kriminalizácia podnikania, to je dedičstvo kolektivizácie, na ktoré väčšina z nás nie je hrdá. Potom prišla nežná revolúcia, otvorila hranice a ukázala nám obraz západného vinohradníctva a vinárstva, najmä rakúskeho. Obraz pre mnohých šokujúci, ale obraz vlaku, ktorý nám pred štyridsiatimi rokmi ušiel pred nosom. A bolo treba začať od začiatku.

Tradície

Staré vinohradnícke rodiny oprášili lesk svojho mena a väčšinou na cudzích predkomasačných pozemkoch nastúpili na dlhú a tŕnistú cestu k rodinným tradíciám, na strane druhej „šikovní“ podnikatelia pod zámienkou masívneho investovania do rodnej postate namastili svoje peňaženky, vyťažili ešte vládajúce vinohrady a vládajúce vládne dotácie a neobrobené vinohrady zanechali svojmu osudu. Na založenie spoločnej organizácie vinohradníkov a vinárov čakala Modra desať rokov. Toľko trvalo vinárom v Modre, aby pochopili, že ísť v tejto oblasti sa dá len dopredu, že sa netreba dať odradiť neúspešnými pokusmi a tak tohto roku môžeme osláviť 10 rokov od realizácie tejto myšlienky.

Vznik spolku

Dňa 23. októbra 2000 sa v útulnej pivničke u Pavla Soldána, v jeho „japonskej izbe“, zišlo šesť nadšencov, aby si povedali, že treba nadviazať na tradíciu modranských vinohradníckych spolkov a tak Miroslav Dudo, Pavel Soldán, Vincent Jakubec, Jozef Šimeček, Pavol Matuškovič a Vladimír Medlen spolu založili nový stavovský spolok, ktorému dali príznačný a hrdý názov „VINCÚR – spolok vinárov, vinohradníkov, znalcov a milovníkov vína“. Dohodli sa, že nepôjde o spoločnú marketingovú firmu, ale že spolok bude platformou na prezentovanie názorov a požiadaviek vinohradníkov a vinárov, na výmenu skúseností a v neposlednom rade i na zlepšenie priateľských a medziľudských vzťahov medzi modranskými vinohradníkmi a vinármi.

Registrácia

Nadšenie z nového spolku a nových perspektív sa prejavili pri zorganizovaní prvej akcie, ktorou bola Svätokatarínska ochutnávka mladých vín. Tento pokus mal veľmi dobrú odozvu u verejnosti a to bol impulz na zaregistrovanie spolku ako občianskeho združenia a organizovanie viacerých akcií propagujúcich prácu vinohradníkov a vinárov v našom meste a jej výsledky, ako aj propagáciu mesta Modra. Odvtedy spolok VINCÚR nechýba pri žiadnej akcii súvisiacej s vinohradmi, vínom, kultúrou a reprezentáciou mesta, pričom najväčšou akciou spolku Vincúr je každoročne organizovaná medzinárodná výstava vín A kategórie VITIS AUREA MODRA.

Organizujeme

Počas kalendárneho roka organizujeme najmä tieto nosné kultúrno-spoločenské podujatia:

– Fašiangová ochutnávka vín spolu s pravou modranskou zabíjačkou
– Medzinárodná výstava vín „VITIS AUREA MODRA“ ®
– Ochutnávka vín na Malokarpatskom Vinobraní v Modre
– Svätokatarínska ochutnávka mladých vín

Zároveň spoluorganizujeme ďalšie akcie v úzkej spolupráci s MVC a MOSKOU (Otvorené pivnice na Sv. Urbana, Vína na hrade Červený Kameň, Deň vo vinohradoch, Deň otvorených pivníc, atď.).

Prenájom

V roku 2015 spolok VINCÚR získal do výhodného prenájmu od mesta Modry nebytové priestory na Štúrovej č. 54 v Modre, kde bude v dohľadnej dobe zriadená klubová miestnosť spolku spolu s degustačnou miestnosťou, kde budú mať členovia spolku umiestnené svoje vzorky vín. Počet členov spolku sa pohybuje okolo 40 a spolok veľmi rád uvíta nových členov, hlavne z radov mladých vinohradníkov a vinárov, ktorých je v Modre dosť a majú nadšenie a elán pracovať na propagácii modranského vinohradníctva a vinárstva.

Všetkým vinohradníkom a vinárom želáme veľa zdaru v ich namáhavej práci, pevné zdravie a radosť z dobrého vína.

Vincent Jakubec predseda spolku VINCÚR

0

Váš košík