Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu nulla vehicula, sagittis tortor id, fermentum nunc. Donec gravida mi a condimentum rutrum. Praesent aliquet pellentesque nisi.

Výhody členstva

VINCÚR - ZDRUŽENIE MODRANSKÝCH VINÁROV A VINOHRADNÍKOV
Občianske združenie VINCÚR – spolok vinohradníkov a vinárov v Modre (ďalej len „VINCÚR“ ), so sídlom: Sládkovičova č. 44, 900 01 Modra, bolo založené v roku 2000. VINCÚR je v súčasnosti najväčším združením modranských vinárov a vinohradníkov, v ktorom sú zastúpené takmer všetky vekové kategórie vinárov a vinohradníkov. VINCÚR neustále rozširuje svoje pole pôsobnosti a počas celého roka organizuje veľké množstvo podujatí, ktoré propagujú modranské vína a ich producentov medzi turistami a návštevníkmi nášho vinohradníckeho mesta.
Spolok vinohradníkov a vinárov v Modre

so sídlom: Sládkovičova č. 44, 900 01 Modra
v zastúpení: Vincent Jakubec, predseda spolku Vincúr,
kontakt: 0904/910105, zaregistrované na MV SR pod číslom: VVS/1-900/90-18130
IČO: 36068322, DIČ: 202 21 62 263
bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Pezinok, č. ú.:
2621061286/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286, SWIFT: TATRSKBX

Organizujeme

najmä tieto nosné kultúrno-spoločenské podujatia
Fašiangová ochutnávka

Fašiangová ochutnávka vín spolu s pravou modranskou zabíjačkou

VITIS AUREA

Medzinárodná výstava vín „VITIS AUREA MODRA“ ®

Vinobranie

Ochutnávka vín na Malokarpatskom Vinobraní v Modre

Mladé vína

Svätokatarínska ochutnávka mladých vín

Zároveň spoluorganizujeme ďalšie akcie v úzkej spolupráci s MVC a MOSKOU (Otvorené pivnice na Sv. Urbana, Vína na hrade Červený Kameň, Deň vo vinohradoch, Deň otvorených pivníc, atď.

Základné činnosti VINCÚRU

Medzi základné činnosti VINCÚRU podľa platných stanov patria

PREDNÁŠKA, KURZY

Organizovanie odborných seminárov, prednášok a kurzov na témy vinohradníctva, vinárstva a poradenstva pri činnosti členov.

ZAŠKOLENIE

Praktické zaškoľovanie členov vo vinohradníckych technikách a vinárskych technológiách.

PRIPOMIENKOVANIE

Pripomienkovanie miestnych a republikových zákonov, nariadení a opatrení týkajúcich sa vinohradníctva a vinárstva.

KONTAKTY

Nadväzovanie kontaktov s inými partnerskými združeniami vinohradníkov a vinárov, resp. inými združeniami podnikateľov na území mesta Modry a najbližšieho okolia.

ZÁJAZDY

Organizovanie tematických zájazdov na medzinárodné výstavy vinohradníckej a vinárskej techniky, vín a návštev známych vinohradníckych regiónov.

SPOLUPRÁCA

Spolupráca so zástupcami miestnej samosprávy.

DEGUSTÁCIE

Organizovanie degustácii vlastných členov.

SKÚSENOSTI

Výmena skúseností členov.

Ročný členský príspevok

Výšku ročného členského príspevku schválila výročná členská schôdza
Výška príspevku
  • 15,- € ročne pre dôchodcov
  • 20,- € ročne pre ostatných členov

Členský príspevok má byť v zmysle stanov uhradený najneskôr do 31. januára daného kalendárneho roka bezhotovostným prevodom na účet spolku Vincúr.

Úhrada príspevku

TATRA BANKA, a. s., pobočka Pezinok, Moyzesova č. 1/A, 902 01 Pezinok
číslo účtu: 2621061286/1100
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2106 1286
SWIFT: TATRSKBX
KS: 0308
VS: 2018 Osobitná poznámka: meno a priezvisko

0

Váš košík