Lorem ipsum carrots, enhanced monitoring procedures. No vehicles soccer football, That temperature arrows, warm-up now. Zimbabwe sauce from my makeup. Present nutrition except bananas.

Blog

HomenewsSAINT CATHIN'S YOUTH WINE TASTING OF THE YEAR 2022

SAINT CATHIN'S YOUTH WINE TASTING OF THE YEAR 2022

Svätokatarínska tasting young wines 2022, XXI ročník, Friday, 25. November 2022 o 16.30 hod v Kultúrnom centre Modra na Sokolskej ul č. 8 v Modre s nasledovným programom:

Uvítanie hostí a prítomných – Vincent Jakubec, President of the Vincúr Association

Zhodnotenie vinohradníckeho roku 2022 – Ing. Vladimír Sodoma

Požehnanie mladých vínevanjelický a katolícky kňaz Mgr. Ján Oslík a Jozef Mišík

o 17.00 throw.

Priateľská susedská degustácia prinesených vzoriek vín.


Organizačné pokyny:

Vstupné 10, – EUR alebo 2 vzorky mladého vína ročníka 2022 (1 vzorka á 3 fľaše), záloha za pohár 2,- EUR.

 


 

S uvedenou tradície degustácie mladých vín prišiel náš spolok ako prvý na Slovensku, čím založil tradíciu degustácií mladých vín pred ich oficiálnym uvedením na trh, kde si v priateľskej atmosfére svoje mladé vínka vzájomne pochvália a ohodnotia profesionálni aj amatérski vinári z Modry a širokého okolia.

Prečo Svätokatarínske mladé vínka? Najmä z dôvodu, že koncom novembra si už vieme predegustovať prvé slovenské mladé biele a ružové vínka, ktoré sú už stiahnuté z kvasníc a odkalené a to tak, že si vyznávači tohto lahodného moku budú môcť vychutnať ich podmanivú arómu a svieže kyselinky typické pre malokarpatské odrody, ktoré boli zberané v mesiacoch september a október. Ako je kategorizované mladé vínko v zmysle zákona č. 313/2009 Z. with. o vinohradníctve a vinárstve? Označovať víno slovami “mladé víno” možno víno s chráneným označením pôvodu, ak je víno naplnené do spotrebiteľského balenia najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom sa vykonal zber hrozna použitého na výrobu tohto vína. Také víno možno začať uvádzať na trh najskôr v prvý novembrový pondelok roku zberu hrozna.

previousnext
0

Your Cart